UFM VE SVĚTĚ


Univerzální federace míru (Universal Peace Federation) působí ve více jak 120 zemích a mezi klíčové programy a aktivity patří:

Mírové inicitaivy

Federace iniciuje mírové programy a aktivity v oblastech jako jsou např. Střední Východ, Severovýchodní Asie nebo Jižní Asie a uskutečňuje zde své zásady smíření a veřejně prospěšných aktivit.

Programy rozvoje lidského potenciálu

V rámci obsáhlé vize rozvoje lidského potenciálu, který zahrnuje rozvoj jednotlivce, rodiny, komunity, národa a celého světa, se Univerzální federace míru snaží podporovat rozvoj s důrazem na výchovu a vzdělávání, gramotnost, manželství a rodinu., programy veřejně prospěšných aktivit, výchovu charakteru a rozvoj hospodářství a obchodu. 

Programy dobrého vládnutí a vedení

Univerzální federace míru pořádá velké množství programů na podporu efektivního a zásadového dobrého vládnutí a vedení v tom nejširším slova smyslu, tedy jak v rámci rodiny, tak i v rámci obchodní sféry, vlád, náboženství, vzdělávacích institucí a nevládních orhanizací.

Zakládání mírových zón

Univerzální federace míru se rozhodla iniciovat vznik mírových zón na místech, kde dlouhodobě přetrvávají konflikty, jako je např. demilitarizovaná zóna mezi Severní a Jižní Koreou nebo mezi Izraelem a Palestinou. Do vytváření mírových zón se zapojují dobrovolníci všech vyznání, národů a kultur, kteří budou prostřednictvím kulturních a vzdělávacích programů a programů na ochranu životního prostředí uskutečňovat myšlenku míru.

Tunel míru pod Beringovou úžinou a Mezinárodní dálnice míru

Univerzální federace míru se ve spolupráci s dalšími organizacemi zasazuje o naplánování a výstavbu Tunelu míru pod Beringovou úžinou, který by spojoval Severní Ameriku a Asii. Federace dále podporuje iniciativu na výstavbu Mezinárodní dálnice míru, která by propojovala celý svět.

Programy Sportem za mír

Univerzální federace míru organizuje a podporuje sportovní akce a soutěže, které přispívají k dosažení míru. Patří k nim Mírový sportovní festival pro příslušníky všech náboženství, akce Hraj fotbal, podporuj mír, fotbalový turnaj Mírový pohár.

Umělecké a kulturní programy

Univerzální federace míru organizuje a podporuje umělecké a kulturní programy jako nástroj pro šíření myšlenky míru, např. Artist Association Internetional (Mezinárodní umělecká asociace).

Média

Univerzální federace pořádá programy, ktere umožnuji setkávání novinářů a odborníků pracujících v oblasti médií a jejich spolupráci při rozšiřování myslenky míru. Federace dále podporuje celou řadu mirových mediálních iniciativ jako jsou např. Voices of Peace TV (Hlasy miru v televizi) a World & I lnovative Approaches to Peace (Svět a já: inovačni přístup k otáze miru).

Rozvoj obchodu, práva, bankovnictví, soukromého podnikání, finančnictví a hospodářství

Univerzální federace míru se snaží dát dohromady odborníky z různych oblastí obchodu, práva, bankovnictví, finančnictví, burzovnictví, pojištovnictví, aby mohli spolupracovat na rozvoji lidského potenciálu a světového míru.

Meziuniverzitní spolupráce

Univerzální federace míru podporuje rozvoj celosvětové meziuniverzitní spolupráce s důrazem na mírové vzdėlávaci programny.

Projev úcty Mirovým jednotkám OSN

Univerzální federace míru ctí a podporuje veterány i vojáky ve službë Mírovych jednotek OSN.

Mise pro prevenci konfliktů

Univerzální federace míru školí dobrovolníky a členy úkolových skupin pro práci v oblastech, kde v dúsledku zvýšeného napětí hrozí vypuknutí konfliktu.

Mise pro řešení konfliktů

Univerzální federace míru školí dobrovolníky a členy úkolových skupin pro oblasti právě probihajících konfliktů, aby tam pracovali na různých programech a projektech veřejně prospéšných aktivit a přispěli tak ukončení násilí a k vyřešení kontliktu.

Mise pro vytvoření míru

Univerzální federace míru vysílá dobrovolníky a členy úkolových skupin do oblastí, kde právě dochází ke zklidnění nebo k úplnému ukončení konfliktů, aby tam spolupracovali na vytvoření a zajištění základů pro trvalé udržení miru.

Mise pro udržení míru

Univerzální federace míru podporuje ty, kteří pracují na bezpečnosti a vymahatelnosti práva na ochranu rodiny, komunity a národa.

Vzdělávání

Univerzální federace míru pořádá výchovnë vzdélávací programy pro všechny skupiny obyvatelstva včetně náboženských a politických vůdců, zástupce médií, akademiky, pravníky, významné podnikatele atd. s důrazem na ústřední myšlenku rozvoje míru a svobody.

Programy veřejně prospěšných aktivit

Při uskutečňování ideálu života pro druhé organizuje Univerzální federace míru projekty veřejně prospěšných aktivit na podporu míru. 


více informací najdete na oficiálních stránkách