CÍLE UNIVERZÁLNÍ FEDERACE MÍRU


 • Partnerství mezi občanskou společností, vládami a náboženstvími, které podporují mír a rozvoj založený na univerzálních hodnotách.
 • Prosazuje kulturu míru prostřednictvím výchovy, služby a oddanosti dobrému způsobu vlády.
 • Vytváří celosvětovou síť pro mezináboženský dialog a spolupráci.
 • Obnovení OSN, a zejména vytvoření mezináboženské rady v rámci OSN.
 • Prevence konfliktů a následné smíření a vytváření míru.

cile1

UFM spolupracuje s OSN


 • Podporuje a posiluje OSN.
 • Urychluje dosažení Rozvojových cílů tisíciletí.
 • Prosazuje vytvoření mezináboženské rady, která spolupracuje s členskými státy, jako fórum pro podporu duchovních hodnot a řešení konfliktů.
 • Posiluje rodinu jakožto školu lásky a míru.
 • Prosazuje kulturu míru prostřednictvím seminářů, mezináboženského dialogu,mezikulturních programů a výchovou sloužením.
 • Podporuje Mezinárodní den míru, Den Afriky a Mezinárodní den rodiny.

Mírová deklarace Univerzální federace míru


K příležitosti Mezinárodního dne míru, 21. září, kdy si každoročně připomínáme výročí Všeobecné deklarace lidských práv, předkládá Univerzální federace míru následující rezoluci:

Za prvé, Univerzální federace míru vyzývá všechny lidi, aby významně uvážili nesmírnou důležitost a význam náboženství, kterou přináší v úsilí pro zabezpečení lidských práv. Náboženství, kromě jiného, učí o tom, že sdílíme společný původ, který je zdrojem naší svaté hodnoty. Náboženství učí o hodnotě, která je vlastní každé lidské bytosti, a o potřebě milovat a pomáhat ostatní. Tím, jak se zlepší naše duchovní povědomí, tak se objeví významná kolektivní vůle pro zajištění prosperity všech lidí. Jako takoví bychom měli podporovat univerzální hodnoty, které můžeme nalézt v učeních všech velkých světových náboženství.

                Za druhé, rodina je primární školou etiky a měla by sloužit jako škola, kde se učíme milovat, respektovat a pomáhat ostatním. Tím, že posílíme manželství a rodinu, můžeme své děti vychovat k tomu, aby respektovali všechny lidi a tak vytvořili kulturu míru.

Za třetí, naše školní osnovy by měly učit o míru a způsobu řešení konfliktů. To se může uskutečnit vyučováním výchovy charakteru nebo morální výchovy. Muži a ženy, kteří se učí o tom, že mají splnit své morální povinnosti a zodpovědnosti ve svých rodinách, mezi svými přáteli a známými, budou respektovat a žít pro vyšší dobro a naplnění života druhých lidí.

Za čtvrté, trvalý mír není zajištěn jen prostřednictvím zákonů, podpořený mocí vymoženou vládou, ale tím že zvýšíme povědomí o naší všeobecné solidaritě v rámci jedné lidské rodiny, bratrů a sester, kteří sdílejí společné duchovní a morální dědictví. Jsme jedna lidská rodina.

Za páté, tím že budeme pěstovat kulturu pomoci, vedenou etikou života pro druhé, přispíváme k vytváření světa trvalého míru.

 
Univerzální Federace míru se tímto připojuje k Organizaci spojených národů ve vyhlášení 21. září jako Mezinárodního dne míru.