ZAKLADATELÉ UFM


Univerzální federace míru byla založena 12. září 2005 v New Yorku reverendem Son-mjong Munem a jeho manželkou Hak Ča Han Mun. Reverend Mun je vůdcem, který má vizi a zároveň nepostrádá praktičnost. Založil organizace, instituce, publikace a dobrovolnické projekty, aby přiblížil ideální svět míru, o kterém mluví. Započal svou misi odhodlán ukončit lidské utrpení. Dnes má projekty a plány na vyřešení každého důležitého problému, jemuž lidstvo čelí. Snad žádný jiný člověk nezaložil a nesubvencoval tak mnoho organizací pro mír a pokrok lidstva než reverend Mun. Jeho práce se dotýká téměř každé oblasti lidského snažení. Výrazem jeho neúnavné práce na řešení nejpalčivějších problémů lidstva, trvající již přes šest desetiletí, je pozoruhodná globální síť přátel, spojenců a podporovatelů, kteří reprezentují každé náboženství, rasu, kulturu, národnost a profesi.

zakladateleUFMReverend Sun-mjong Mun a jeho manželka Hak Ča Han Mun

Reverend Mun zahájil své působení v roce 1954. Své hnutí založil v malé chýši, vyrobené z bláta a z vyřazených amerických armádních krabic od potravin, na stráni ve válkou zpustošené Koreji. Reverend Mun se poprvé podělil o svou vizi budoucnosti se třemi původními členy tohoto malého církevního centra. Z těchto skromných počátků vybudoval základ pro celosvětové hnutí pro usmíření a mír.

Reverend Mun věří, že všichni lidé víry jsou povoláni pracovat společně na vytvoření světa, který překračuje hranice rasy, náboženství a etnických skupin. Zdůrazňuje, že cesta k usmíření a míru by měla být ražena náboženskými vůdci, kteří dokáží uvádět do praxe ideál milování svého nepřítele. Tak bude nakonec možné přetvořit společnost do podoby, která je založená na nesobecké službě druhým. Je si vědom toho, že toto přetvoření nelze dosáhnout pouhou náboženskou obrodou, ani pouhými politickými a ekonomickými reformami. Vedoucí všech oblastí se musí spojit a poskytnout tak morální, intelektuální a praktické vedení, které je zapotřebí.

Z tohoto důvodu nejsou projekty založené reverendem Munem omezeny na náboženství, ale zasahují každou oblast: vzdělání, filozofii, vědu, náboženství, média, umění, mezinárodní záležitosti, technologie, charitativní činnost, životní prostředí, rodiny, ženy, mládež. Iniciativa velvyslanců míru je celosvětovou sítí vůdců z různých oborů, kteří spolupracují na prosazování usmíření a míru.

Reverend Mun a jeho manželka založili řadu organizací a nadací, jejichž společným jmenovatelem je světový mír. Společně s MMFSM sem patří Ženská federace za světový mír, Světové sdružení médií, Vysokoškolské sdružení pro výzkum principu, Akademie profesorů za světový mír, Koalice amerických rodin, Mezinárodní nadace pro pomoc a přátelství a mnoho jiných.