Týden mezináboženské harmonie 2016

BANNER-2016-02-01-sample

Organizace spojených národů vyhlásila první únorový týden každého roku za Světový týden mezináboženské harmonie. Ve svém poselství pro rok 2015 generální tajemník OSN Pan Ki-mun uvádí:
„Světový týden mezináboženské harmonie je oslavou principů tolerance a respektu vůči ostatním, které jsou hluboce zakořeněny v hlavních světových náboženstvích. Toto připomenutí je také výzvou k solidaritě pro ty, kteří rozsévají nedorozumění a vzájemnou nedůvěru.“
Univerzální federace míru společně se Spolkem pro mezináboženský dialog, Mozaiky o. s. Platform Dialog, Společností křesťanů a Židů a Obcí křesťanů v Praze pořádají společné setkání, na kterém si chtějí tyto hodnoty připomenut.

Program

15:30 Registrace
16:00 Zahájení setkání
16:15 VYSTOUPENÍ PŘEDSTAVITELŮ JEDNOTLIVÝCH NÁBOŽENSTVÍ A POŘÁDAJÍCÍCH ORGANIZACÍ

Tomáš Boněk - farář, Obec křesťanů
Hüseyin Özörencik - předseda Mozaiky o. s. Platform Dialog
Juraj Lajda - Univerzální federace míru
Nina Nováková - poslankyně PSP
Petr Wagner - Církev československá husitská
Mikuláš Vymětal - Českobratrská církev evangelická
Jiří Hazlbauer - Zen centrum, Vrážné
Kateřina Děkanovská - Spolek pro mezináboženský dialog
P. Petr Vacík SJ - Rezidence Tovaryšstva Ježíšova
Tomáš Kraus - Federace židovských obcí
Trilokátma dás - Hnutí Hare Krišna

17:45 Občerstvení a vzájemné sdílení všech přítomných
19:00 Závěrečné slovo

Podrobnosti k události

Datum konání 01-02-2016 16:00
Místo konání Dům Obce křesťanů
Kategorie setkání
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.