Světový týden mezináboženské harmonie 2022

VYSTOUPENÍ PŘEDSTAVITELŮ JEDNOTLIVÝCH NÁBOŽENSTVÍ A POŘÁDAJÍCÍCH ORGANIZACÍ
 
  • Tomáš Boněk, farář, Obec křesťanů
  • Martin Pilka, president kůlu Praha Česká republika, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
  • Kristián Dembický, student klasických islámských náboženských věd
  • Juraj Lajda, prezident, Univerzální federace míru
  • Mikuláš Vymětal, farář pro menšiny, Českobratrská církev evangelická
  • Jakub Koldovský, Zen centrum
  • Alalanáth dás, Hnutí Hare Krišna
  • Robert Řehák, zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání
  • Eva Vymětalová Hrabáková, Husitská teologická fakulta, oddělení biblistiky
Obřad zapálení svíček a obřad vody symbolizující spojení všech věrovyznání a náboženských směrů do jedné společné nádoby.
 
17:45  Kulturní program
18:10  Závěrečné slovo

Podrobnosti k události

Datum konání 03-02-2022 16:15
Místo konání Kostel U Salvátora
Kategorie setkání