Setkání s velvyslancem Korejské republiky

Po skončení první světové války byla na Versailleské mírové konferenci sepsána americkým prezidentem Woodrowem Wilsonem deklarace, která dávala každému národu právo na sebeurčení. Přestože se týkala hlavně situace v Evropě, Korejci doufali, že zaručí podobná práva i jim a osvobodí je od japonské okupace.

Prvního března 1919 vzniklo v Koreji Hnutí nezávislosti, kterého se účastnilo na milion lidí. Protestní akce pod heslem „Ať žije nezávislá Korea!“ měly nenásilnou formu a měly působit na svědomí Japonců. Deklarace nezávislosti byla přečtena v centru Soulu. Neuvěřitelný duch korejského národa a touha po svobodě zmobilizovaly všechny korejské vlastence.

V současnosti vkládá celý svět velké naděje do mírového znovusjednocení Korejského poloostrova. Dokáže tento duch a odhodlání, i síla svědomí, jež se projevila před 100 lety, přinést své ovoce i v dnešní době?

O významu zmíněných událostí a mnoha jiných zajímavostech ze současné Koreje se s námi podělí náš vzácný host - velvyslanec Korejské republiky v České republice, Jeho Excelence pan Moon Seoung-hyun.

Po skončení přednášky diskuse s korejským občerstvením.

Překlad zajištěn.

Podrobnosti k události

Datum konání 09-05-2019 17:30
Místo konání UFM - Ambasáda míru
Kategorie setkání
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.