Mezináboženský dialog 2015

Dnešní doba vyžaduje v každém náboženství nebo víře osvícené osobnosti, které zkoumají svatá písma a tradice tak, že dokáží identifikovat ty aspekty své víry, které mohou přispět k prosperitě lidstva, jakož i ty, které zachovávají identitu jejich vlastního náboženství. Organizace spojených národů vyhlásila první únorový týden každého roku za Světový týden mezináboženské harmonie s mottem „Miluj Boha a miluj svého bližního.“ Univerzální federace míru společně se společností Mozaiky o.s. Platform Dialog si chtějí připomenout tento týden mezináboženské harmonie pořádáním setkání, kterým by chtěly vyzvat lidi víry k oslavě Božího působení a inspirovat je k porozumění, respektu a spolupráci mezi lidmi bez ohledu na jejich víru nebo vyznání pro dobro naší společnosti a k posílení míru ve světě.

PROGRAM

17:00  Zahájení setkání
Nina Nováková, poslankyně PSP 
17:15 VYSTOUPENÍ PŘEDSTAVITELŮ JEDNOTLIVÝCH NÁBOŽENSTVÍ
Dr. Juraj Lajda, Univerzální federace míru
Trilokátma dás, Hnutí Hare Krišna
Tomáš Kraus, Federace židovských obcí
David Hron, duchovní
Prof. Dr. Luboš Kropáček, CSc., orientalista
Hüseyin Özörencik, Mozaiky o.s. Platform Dialog
Dr. Vladimír Sáňka, Muslimská obec
David Valouch, Pražské buddhistické centrum Lotus
Dr. Kateřina Děkanovská, religionistka
18:15  OBŘAD VODY SYMBOLIZUJÍCÍ SPOJENÍ VŠECH VĚROVYZNÁNÍ A NÁBOŽENSKÝCH SMĚRŮ DO JEDNÉ SPOLEČNÉ NÁDOBY
18:30 

Občerstvení a vzájemné sdílení všech přítomných

20:00 Zakončení 

REPORT Z KONFERENCE

Při příležitosti Světového týdne mezináboženské harmonie uspořádala česká UFM spolu s další nevládní organizací Mozaiky Platform Dialog setkání se zástupci pěti světových náboženství v Praze dne 16. února 2015. Tématem setkání byla harmonie a mír.
Setkání mělo dvě části. V první části představitelé judaismu, hinduismu, buddhismu, křesťanství a islámu krátce vysvětlili, co znamenají harmonie a mír v jejich vlastním náboženství, a ve druhé se části účastníci mohl zapojit do výměny názorů a mohli si také pochutnat na výtečném tureckém a vegetariánském jídle.
Na zahájení paní Nina Nováková, poslankyně Parlamentu České republiky, pohovořila o významu mezináboženského dialogu a harmonie. Jestliže neznáme jeden druhého, pak míváme strach. Zdůraznila, že je důležité, abychom se postavili na stranu dobra.
Tomáš Kraus z Federace židovských obcí v Praze uvedl, že mnoho lidí vůbec neví, že existuje nějaký Týden mezináboženské harmonie, který vyhlásila OSN.
Trilokamatma Dás představující hnutí Haré Krišna započal své vystoupení meditaci a poté promluvil o tom, jak jsou mezináboženské aktivity důležité. Řekl, že všichni jsme děti jedno srdce.
Pan David Hron zastupující křesťanství řekl, že bychom měli o Bohu nejenom mluvit, ale měli bychom s Bohem rozmlouvat. Musíme hledat skrytou pravdu.
Dr. Vladimír Sáňka z Islámského střediska v Praze citoval výrok jednoho moudrého muže, který řekl, že nebude míru na světě, nebude-li míru mezi náboženstvími (Hans Küng). Láska k Bohu a našim bližním je poselstvím všech náboženství. Ocenil, že v naší zemi probíhá mezináboženský dialog na dobré úrovni.
Prof. Luboš Kropáček, orientalista, promluvil o násilí a nenávisti, jichž jsme byli svědky v poslední době. Vyprávěl příběh japonské matky, které zabili syna, a ona řekla „já nebudu nenávidět“.
Dr. Kateřina Děkanovská zastupující Společnost pro mezináboženský dialog uvedla fakt, že dokonce i v její vlastní organizaci se stále vyskytují lidé, kteří mají předsudky vůči jiným náboženstvím. Zdůraznila, že je důležité znát lidi osobně, tváří v tvář, aby se předešlo negativním pocitům.
Pan Hüseyin Özörencik, předseda střediska Mozaiky, pozdravil účastníky a vyjádřil uspokojení, že přišlo tolik lidí.
Pan David Valouch zastupující buddhismus hovořil o různých formách buddhismu a o způsobu, jakým buddhisté chápou harmonii. V České republice žije asi 5000 buddhistů.
Dr. Juraj Lajda, představitel UFM, ve své úvodní řeči citoval slova velkého muftí Ahmeda Kuftara, který řekl, že podstata pravdy zůstává stále stejná a zakladatelé náboženství dokázali v průběhu dějin zachytit její části. Náboženství by neměla proti sobě navzájem bojovat. Citoval také výrok rev. Muna, který říkal, že Bůh není sektář a chce obejmout všechny lidi na světě.
Po vystoupení řečníků proběhl obřad nalévání vody do jedné společné mísy, symbolizující jednotu všech náboženství.
Na závěr setkání se více než 40 účastníků podělili o své zážitky a vysoce ocenili výměnu pocitů a názorů. Někteří z nich prohlásili, že setkání bylo velmi užitečné, inspirující a povznášející ducha. Řada lidí vyjádřila myšlenku, že mezináboženské aktivity mají svůj hluboký smysl.

Podrobnosti k události

Datum konání 06-02-2015 17:00
Místo konání Mozaiky o. s. Platform Dialog
Kategorie setkání
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.