Základní Principy Univerza

Proč studovat Principy?
Tradiční náboženství přinesla významný pokrok v životě člověka, jsou skutečně duší naší civilizace. Na druhé straně však tato náboženství nebyla schopna plně uspokojit naši touhu po vnitřním štěstí a nebyla úspěšná ani při řešení otázky rozpadu mezilidských vztahů. Z těchto důvodů dnes mnozí lidé tradiční náboženství opouštějí. Náš intelekt se v současné době vysoce rozvinul, žijeme ve věku rozumu, racionality a logiky. Nemůžeme příjmout teorie, které postrádají logiku a podporu vědy, proto by měl být náboženský způsob myšlení podložen logickým a vědeckým vysvětlením.
Principy vysvětlují základní otázky života, objasňují Bibli a jiná náboženská písma. Principy respektují nejen duchovní, ale i materiální hodnoty a stávají se tak základem pro vytvoření harmonie mezi náboženstvím a vědou. Principy představují nový způsob myšlení. Je to světonázor náboženský a filozofický podpořený současnou vědou.

P R O G R A M :

  9:00 Úvod do problematiky, Přehled základních principů univerza
10.15 Přestávka
10:30 Dobro a zlo nebo je zlo přirozené?
11:30 Historické paralely
12:30 Závěr

přednáší: RNDr. Peter Dvornický a PhDr. Juraj Lajda

Podrobnosti k události

Datum konání 07-12-2013 9:00
Místo konání Kulturní místnost Žerotínova
Kategorie seminář
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.