Vzájemné vztahy mezi dějinami náboženství, ekonomiky a politiky

Popis

V přednáškové místnosti Univerzální federace míru přednesl pan Anton Uhnák nový pohled na souvislosti mezi dějinami náboženství, ekonomiky a politiky. Toto velmi těžké téma pojal nikoliv jako komparativní teorii upřenou k jednotlivým historickým detailům, ale jako přehled některých pohledů na historii orientovaný do budoucnosti.

V části o politice shrnuje cíle, prostředky a konečný výsledek dvou soupeřících světonázorů: komunismu a demokracie, v ekonomice se dotýká způsobů fungování volné a plánované ekonomiky a upozorňuje na kolapsy těchto systémů. Politiku, ekonomiku i náboženství připodobňuje k nervové soustavě, kde například plánovaná ekonomika je obrazem centrálního nervového systému, zatímco volná ekonomika autonomnímu nervovému systému. Tím upozorňuje na nedostatky politických systémů, protože obojí je důležité pro správné fungování těla - tedy světa v přeneseném významu.

Ve své přednášce uvádí, že ani komunismus, ani kapitalismus neodstranili odcizení a světové problémy. Kolaps komunismu přinesl útlak, nesvobodu a chudobu, kolaps kapitalismu naproti tomu způsobil odklon od zásad demokracie a morální degradaci. Uzavírá, že oba druhy přístupu, jak volný tak centrálně řízený, můžeme najít v harmonických kombinacích v kompletní a fungující rodině, která je základní stavební buňkou dobře fungující společnosti a světa.

Zmínil, že kompletní a fungující rodina je harmonií lásky a rodina žije v kruhu lásky. V případě, že se tento kruh naruší např. rozvodem, děti zůstávají mimo kruh lásky, což je psychicky, i morálně devastující. Proto by politici, profesoři a náboženští představitelé měli tvořit takové sociální normy, aby k této devastaci nedocházelo. Jeho přednáška se tak stala apelem na přítomné ambasadory míru a další hosty. Po přednášce následovalo skromné pohoštění a diskuse.

Podrobnosti k události

Datum konání 10-04-2008 18:00
Místo konání Kulturní místnost Žerotínova
Kategorie přednáška
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.