Max Weber - pocta

V červnu letošního roku jsme si připomněli 100 let od úmrtí významnéhoněmeckého sociologa a ekonoma Maxe Webera. Byl průkopníkem na poli sociologie náboženství a srovnávací sociologie. Značně přispěl k analýze vlivu protestantismu na vznik moderního kapitalismu. Podle něj ke vzniku moderního kapitalismu nepřispěly pouze materiální síly, ale byly to především náboženské ideje, které představují příčinné faktory. Max Weber zastával názor, že v lidské činnosti a lidském myšlení důležitou roli hraje náboženství. Je to také faktor, který ovlivňuje oblast ekonomiky. Tento názor byl v přímém rozporu s Marxovým pohledem na náboženství, které pokládal za určitou formu úniku a „opium lidstva“. Max Weber se snažil najít vzájemnou propojenost mezi vírou, politikou a ekonomikou.

Srdečně Vás zveme na přednášku a setkání s filozofem, sociologem a vedoucím katedry sociologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni Doc. PhDr. Janem Váněm, Ph.D. který promluví na toto téma.

Podrobnosti k události

Datum konání 02-07-2020 17:00
Místo konání UFM - Ambasáda míru
Kategorie přednáška
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.