Význam rodiny v dnešním měnícím se světě

Organizace spojených národů vyhlásila 15. květen za Světový den rodiny, který se oslavuje po celém světě.

Při této příležitosti Vás srdečně zveme na konferenci na téma:

"Význam rodiny v dnešním měnícím se světě – výzvy a příležitosti“

Láska, která je jádrem vzájemných vztahů, na kterých rodina stojí, je esencí našeho každodenního života. Rodina je místo, kde se můžeme naučit rozvíjet vzájemné vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi manželi i mezi sourozenci navzájem. Dobře fungující rodina dokáže rozvinout schopnost milovat a být milován.
Univerzální federace míru se problematikou rodiny zabývá systematicky a pravidelně od svého založení v roce 2005. Každý rok po celém světě pořádá a iniciuje konference, semináře a jiné aktivity, které podporují zdravé a fungující rodiny.
 

PROGRAM:

13:00 Zahájení

POSELSTVÍ GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA OSN KE SVĚTOVÉMU DNI ZA LIDSKÁ PRÁVA


I. PANEL - TRADIČNÍ RODINA

15.00 Přestávka

15:30

II. PANEL - PROBLÉMY DNEŠNÍ RODINY

  • Vliv ekonomických faktorů
  • Proč zdrženlivost a věrnost v manželství stabilizují rodinu

III. PANEL - VÝCHOVA K MANŽELSTVÍ A RODINNÝM HODNOTÁM


REPORT Z KONFERENCE 

Česká UPF pobočka pořádá každoročně konferenci u příležitosti Dne rodiny, vyhlášeného OSN.
V letošním roce jsme uspořádali konferenci 23.května 2013 v Evropském domě v Praze.
Tématem konference byla Role rodiny v dnešním měnícím se světě - výzvy a příležitosti.
Konference se skládala ze tří prezentací. První prezentace se ujal Dr. Lajda (generální sekretář UPF) a objasnil základní pravidla a zásady dobré a fungující rodiny. Vysvětlil základní výchovu skrze "Čtyři říše srdce" a jak ji realizovat.
Velmi zajímavou prezentaci pod názvem: "Dotykové děti" připravila Mgr. Anna Kučerová (ambasadorka míru a pedagožka). Poukázala na zrod nového fenoménu, kdy děti mají více úzké vztahy s dotykovými elektronickými zařízeními (telefony, tablety, počítači atd.), než se skutečnými živými lidmi v jejich blízkosti (rodiče, sourozenci a přátelé). Existuje mnoho her, které mohou ovlivnit děti velmi negativním způsobem. Pokud dospělý hraje počítačovou hru, umí rozlišovat mezi realitou a virtualitou, dobrem a zlem, ale děti nejsou schopné tento rozdíl pochopit. V důsledku toho jsou děti agresivní vůči ostatním. Myslí si, že lidé mají podobný život jako v počítačové hře a necítí se provinile, když ubližují kamarádům.
Poslední prezentaci přednesla Dr. Kateřina Děkanovská (ředitelka Sdružení pro mezináboženský dialog). Mluvila o "Roli náboženské komunity v situaci ekonomické nouze". Poukázala na to, že ekonomika nemůže být oddělena od duchovního života. Na základě životních zkušeností objasňovala vzájemnou pomoc mezi členy náboženské komunity, pokud se někdo dostal do finančních potíží. Je lepší hledat pomoc v náboženské komunitě, než v bance, která často představuje pro lidi v nouzi past. Ve svém projevu uvedla několik příkladů.
Na závěr konference proběhla velice přínosná diskuze.

Podrobnosti k události

Datum konání 23-05-2013 13:00
Místo konání Evropský dům
Kategorie konference
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.