Týden mezináboženské harmonie 2020

Organizace spojených národů vyhlásila první únorový týden každého roku za Světový týden mezináboženské harmonie. Ve svém poselství pro rok 2015 generální tajemník OSN Pan Ki-mun uvádí:

„Světový týden mezináboženské harmonie je oslavou principů tolerance a respektu vůči ostatním, které jsou hluboce zakořeněny v hlavních světových náboženstvích. Toto připomenutí je také výzvou k solidaritě pro ty, kteří rozsévají nedorozumění a vzájemnou nedůvěru.“

Stalo se již tradicí, že Univerzální federace míru společně s Obcí křesťanů v Praze v rámci tohoto týdne pořádají setkání, na kterém si chtějí společně s vyznavači dalších náboženství a členy různých náboženských společenství tyto hodnoty připomenut. Letos bychom se rádi zaměřili na tato témata:

  1. Význam náboženství ve společnosti
  2. Je smíření možné?
  3. Všelidské bratrství

V tomto pestrém světě lze stavět mosty jedině na základech vzájemného poznání a porozumění.

Podrobnosti k události

Datum konání 16-01-2020 16:00
Místo konání Dům Obce křesťanů
Kategorie konference
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.