Týden mezináboženské harmonie 2018

Organizace spojených národů vyhlásila první únorový týden každého roku za Světový týden mezináboženské harmonie. Ve svém poselství pro rok 2015 generální tajemník OSN Pan Ki-mun uvádí:

„Světový týden mezináboženské harmonie je oslavou principů tolerance a respektu vůči ostatním, které jsou hluboce zakořeněny v hlavních světových náboženstvích. Toto připomenutí je také výzvou k solidaritě pro ty, kteří rozsévají nedorozumění a vzájemnou nedůvěru.“


Stalo se již tradicí, že Univerzální federace míru společně s Obcí křesťanů v Praze v rámci tohoto týdne pořádají setkání, na kterém si chtějí společně s vyznavači dalších náboženství a členy různých náboženských společenství tyto hodnoty připomenut. Letos bychom rádi položili hlavní důraz na vzájemné sdílení vlastní náboženské zkušenosti. Jsme přesvědčeni, že v dnešním – i v náboženském smyslu – nesmírně pestrém světě lze stavět mosty jedině na základech vzájemného poznání a porozumění.

Program

15:30 Registrace
16:00 Zahájení setkání
 

Tomáš Boněk - farář, Obec křesťanů
Juraj Lajda - generální sekretář, Univerzální federace míru

Obřad zapálení svíček a obřad vody symbolizující spojení všech věrovyznání a náboženských směrů do jedné společné nádoby

16:30 Interaktivní skupinky
17:15 Kulturní program
17:45 Zprávy ze skupinek
18:15 Občerstvení a sdílení
19:15 Závěr

Podrobnosti k události

Datum konání 06-02-2018 16:00
Místo konání Dům Obce křesťanů
Kategorie konference
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.