Světový týden mezináboženské harmonie 2013

V mnohých zemích světa se konaly v týdnu od 1. do 7. února 2013 mezináboženská setkání, projekty pomoci a jiné aktivity na podporu tolerance, smíření a spolupráce mezi náboženstvími při prosazování míru ve světě. Skutečný mír a pokoj ve světě může existovat jenom na základě dodržování morálních a duchovních principů, jako jsou obětavost, život pro druhé, pokora, spravedlnost a nesobectví. Všechna světová náboženství vedou lidi k těmto duchovním hodnotám.
Mohou jednotlivá náboženství spolupracovat a zároveň si zachovat svoji identitu? Může náboženství pomoci řešit konflikty nebo je samo zdrojem konfliktů? Mohou náboženství přispět aktivně k vytvoření míru ve světě a k řešení konfliktů? Morální imperativy každého náboženství požadují toleranci, spolupráci a respekt. Zodpovědnost věřících je veliká.
Univerzální federace míru podporuje mezináboženskou spolupráci, vzájemný respekt, úctu a toleranci při prosazování morálních hodnot a při řešení současných problémů ve světě.

Podrobnosti k události

Datum konání 02-05-2013 13:00
Místo konání Radnice Brno-střed
Kategorie konference
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.