Světový den za lidská práva 2012

Konference se konala při příležitosti Světového dne lidských práv. Organizace spojených národů vyhlásila 10. prosinec za Světový den lidských práv.
Otázka lidských práv a jejich dodržování je stará jako lidstvo samo. Co jsou to lidská práva? Jak je můžeme definovat? Co znamená jejich ochrana a proč bychom je měli chránit?
Každá společnost přistupovala k otázce lidských práv na základě stupně svého rozvoje a vůle těch, kteří vládli, tato práva respektovat. Historicky vidíme různé postoje vládnoucích vrstev v chápání otázky lidských prav – od otrokářské společnosti přes společnost feudální, komunistickou až k demokracii a současnosti.
Na konferenci se budeme zabývat otázkou lidských práv z hlediska jejich definice, současného stavu v České republice a možných řešení při překonávání předsudků a postojů ohrožujících lidská práva.

PROGRAM:


13:00 Zahájení
Poselství generálního tajemníka OSN ke Světovému dni za lidská práva

I. PANEL:   CO JSOU LIDSKÁ PRÁVA

  • Dr. Roman Joch, ředitel, Občanský institut, Praha
  • Mgr. Eva Kantůrková, spisovatelka, disidentka
  • PhDr. Juraj Lajda, generální tajemník UFM, Česká republika

15:00 Přestávka

15:30
II. PANEL: LIDSKÁ PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE – SOCIÁLNÍ KOHEZE, PŘISTĚHOVALECTVÍ A MENŠINY

  • Doc. Dr. Pavel Bílek

III. PANEL: LIDSKÁ PRÁVA A ROLE MEZINÁBOŽENSKÉHO DIALOGU

  • ThDr. Rev. Jiří Vaníček, teolog, CČSH
  • Doc. PhDr. Dušan Lužný, religionista, Univerzita Palackého v Olomouci

16:30 Ukončení

Podrobnosti k události

Datum konání 12-12-2012 13:00
Místo konání Evropský dům
Kategorie konference
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.