Rodina a současnost

Konference se konala při příležitosti Světového dne rodiny a Globálního dne rodičů vyhlášených Organizací spojených národů

Program

13:30 Registrace
14:00 Zahájení
14:05 I. PANEL:  Rodinné hodnoty a jejich proměny v průběhu dvou generací
PhDr. Juraj Lajda, generální tajemník UPF 
PhDr. Jan Jandourek, Ph.D., český sociolog, spisovatel a esejista
15:00 II. PANEL: Jaký dopad má evropská legislativa na rodinu 
MUDr. Anna Záborská, poslankyně Evropského parlamentu
Ing. Petr Mach, Ph.D., poslanec Evropského parlamentu
16:00 Přestávka
16:25 III. PANEL: Současná situace v oblasti rodinné politiky
Mgr. Michal Heres, právník
Mgr. Nina Nováková, poslankyně PSP ČR
Marek Benda, poslanec PSP ČR
Ing. Pavlína Nytrová, poslankyně PSP ČR
Ing. Radka Maxová, poslankyně PSP ČR
17:50 Ukončení

Podrobnosti k události

Datum konání 03-06-2015 14:00
Místo konání Poslanecká sněmovna
Kategorie konference
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.