Quo vadis, náboženství?

Lidé od nepaměti praktikovali nějakou formu náboženství. Podle úrovně chápání náboženského života se odvíjela i kultura a duchovní úroveň každého národa. 
Náboženství vznikala jako opora pro život lidí, přinášela útěchu, dávala jim smysl života, odhalovala význam pozemské existence a také ukazovala cestu k sebezdokonalování a dosažení vyšší duchovní, morální a etické úrovně.
V současné době se zdá, že náboženství ztrácí svoji původní hodnotu, a jeho roli nahrazují jiné přístupy k životu.

  • Má náboženství budoucnost a je pro společnost přínosem?
  • Splnilo svou historickou roli a dokáže ještě oslovit moderního člověka?
  • Nastala doba post-náboženská a existují lepší alternativy?
  • Jaký je rozdíl mezi institucionalizovaným náboženstvím a osobní vírou jednotlivce?
  • Proč je tolik náboženství a je možné vytvořit jedno univerzální náboženství?
  • Je Bůh a bylo náboženství součástí Jeho Stvořitelského díla?

Na tyto otázky se pokusí dát odpověď naši panelisté. Pozvání přijali:

Dr. Robert Řehák, Ph.D., zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání

Prof. Dr. Dušan Lužný, Dr., vedoucí katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie na filozofické fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci

Kristián Dembický, muslim, student arabských a islámských studií, Česká republika

ThDr. Eva Vymětalová Hrabáková, Th.D., Husitská teologická fakulta, oddělení biblistiky

2021 04 21tw

Podrobnosti k události

Datum konání 21-04-2021 16:00
Místo konání online
Kategorie konference