Nové perspektivy pro rozvoj a budoucnost Evropy a světa

Dne 11. března 2009 se konala v Brně v hoteli Continental mezinárodní konference na téma: „Nové perspektivy pro rozvoj a budoucnost Evropy a světa," kterou pořádala Univerzální federace míru v České republice společně s Univerzální federací ve Slovenské republice.

Konference byla členěna na 3 panely. První panel se zabýval otázkou původu slova a myšlení. Jako zahraniční host vystoupil v tomto panelu Dr. Frank Kaufmann, výkonný ředitel IRFWP, hlavní editor časopisu Dialogue a Alliance a odpovědný redaktor projektu „New World Encyclopedia."  Ve svém příspěvku analyzoval podstatu problémů a jejich způsob řešení. Jeden z nejzajímavějších příspěvků konference přednesl další řečník dr. honoris causa, Prof. Ing. Július Alexy z Bratislavy. Posluchačům jednoduchým způsobem vysvětlil na pozadí současné finanční krize potřebu etického jednání jednotlivce i veřejných institucí, jakož i solidaritu při řešní této situace.

V dalším panelu s názvem „Motivy násilí v politice a náboženství" přednesl brilantní přednášku doc. dr. Dušan Lužný z Masarykovy univerzity v Brně. Precizně definoval a analyzoval faktory, které přispívají k použití náboženství jako prostředku legitimizace násilí.

Dr. Juraj Lajda, generální tajemník UFM v České republic ese ve svém příspěvku zabýval politikou nenásilí, jak jí v průběhu 20. století praktikovali Mahátmá Gándhí a Martin Luther King. V závěru svého příspěvku konstatoval, že mír se nedá dosáhnout pouze lidskými zdroji a lidským úsilím. Nedá se nastolit pouze politickou silou, ekonomickým systémem a ekonomickými reformami nebo vojenskou intervencí. Mír přesahuje hranice politiky, ekonomie a vojenských zásahů. Musí zahrnout také vertikální duchovní rozměr člověka.

V posledním panelu, který se týkal hledání nových cest při řešení konfliktů ve světě, vystoupil Ing. Ivo Kaplán, člen federální rady Unie evropských federalistů a Ing. Zuheir Kotroch ze Združenia islamskej literatúry a kultúry na Slovensku. Ivo Kaplán ve svém vystoupení zdůraznil duchovní dimenzi současné finanční krize, což na konkrétních příkladech i doložil. V závěru vyzval přítomné k podpoře rezoluce pro nastávající summit G-20.

Ing Zuheir Kotroch, původem ze Syrie, nabídl ve svém vystoupení svúj pohled na mezináboženský konflikt a své vlastní zkušenosti.

Na konferenci navazovalo Globální mírové turné. Zde vystoupila spisovateldka Eva Kantůrková, která připoměla, že se z našeho každodenního života vytratila posvátnost a hodnota. Hlavní projev úřednesl evropský prezident Dr. Yong Cheol Song, ve kterém nastínil vizi pro svět v 21. století. Svět, který se nachází v morální krizi hledá východiska. Společným jmenovatelem tohoto východiska je uvědomění si, že lidstvo tvoří jednu rodinu, která má svůj společný původ v Bohu.

Jednání konference zpříjemnila cimbalová muzika Kalíšek z Brna. Celodenního jednání se zúčastnilo kolem 100 posluchačů.

Podrobnosti k události

Datum konání 11-03-2009 17:00
Místo konání Hotel Continental, Brno
Kategorie konference
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.