Mezinárodní den rodiny 2012

Univerzální federace míru se problematikou rodiny zabývá systematicky a pravidelně od svého založení v roce 2005. Každý rok po celém světě pořádá a iniciuje konference, semináře a jiné aktivity, které podporují zdravé a fungující rodiny.
Rodina je místo, kde se můžeme naučit rozvinout si vzájemné vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi manželi a sourouzenci navzájem. V rodině si můžeme rozvinout schopnost milovat a být milováni. Rozvíjíme lásku dětskou, sourozeneckou, manželskou a rodičovskou. Láska, která je jádrem vzájemných vztahů a na kterých rodina stojí, je esencí našeho každodenního života.
Univerzální federace míru, která má statut konzultanta v radě ECOSOC při Organizaci spojených národů, podporuje aktivity a projekty, které má OSN ve svém progamu.
Jedním ze stěžejních programů je i oblast rodiny. OSN vyhlásila 15. květen za Den rodiny.

PROGRAM:


15:00 Zahájení

ABY LÁSKA V RODINĚ MOHLA PROUDIT
PhDr. Jiřina Prekopová

RODINA VE STARÉM A NOVÉM ZÁKONĚ
ThDr. Jan Hradil, biskup CČSH

16:15 Přestávka

ZDRAVÁ RODINA – ZÁKLAD STABILNÍ A PROSPERUJÍCÍ SPOLEČNOSTI
Ing. Petr Samochin

TRADICE RODINY BLÍZKÉHO VÝCHODU
Ing. Muneeb Hassan Alrawi

18:00 Zakončení

Report z konference

Dne 15. 5. 2012 uspořádala  UPF konferenci v Brně na téma rodinných vztahů.
Program zahájil Ing. Petr Samochin, který uvedl, že právě 15. květen byl vyhlášen OSN jako Mezinárodní den rodiny. Zdůraznil, že jde o to, jak udělat lepší společnost skrze dobrou rodinu.
Následovalo vystoupení PhDr. Jiřiny Prekopové s názvem „Aby láska v rodině mohla proudit.“  Paní Prekopová je vyhlášená psycholožka a terapeutka, založila novou terapii – školu lásky. Zdůrazňuje v ní oční kontakt, empatii, tj. abychom se dokázali vžít do toho druhého, aby každý měl možnost vyjádřit, co cítí a pokud vznikne konfrontace, abychom neutíkali od konfliktu, ale dořešili ho. Známá je také její terapie pevného objetí, kterým dítěti projevujeme, že ho milujeme, i když nás zlobí. Názorně nám pak ve scénce předvedla, jak se takový konflikt správně řeší.       
Petr Samochin pak v krátkosti seznámil přítomné s Univerzální federací míru a  jejími zásadami. Základem stabilní a prosperující společnosti je zdravá rodina. V rodině si rozvíjíme emocionální srdce a teprve na tomto základě rozvíjíme ostatní vědomosti. Seznámil nás také s výzkumem rodinných vztahů, který proběhl v USA.  

Poté vystoupil Ing. Muneed Hassan Alrawi, předseda Ústředí muslimských obcí v Brně. Jeho příspěvek se týkal tradice rodiny Blízkého východu. Pan Alrawi vystudoval v ČR a žije zde již 26 let. Mohl tedy dobře srovnat odlišnosti kultur Východu a Západu. Na rozdíl od rodin na Západě, které se stále více individualizují, rodiny na Východě jsou velmi rozvětvené a zahrnují širší příbuzenstvo, bratrance, sestřenice, tety a strýce apod.  Také jsou minimálně třígenerační, ale často i pětigenerační. Velmi často se navštěvují a sdílí spolu jak dobré, tak i zlé. Děti si rodičů velmi váží a je pro ně hrdostí, pokud rodiče na stáří bydlí právě v jejich rodině. Tak jak se mění tradice u nás, i u nich se mění a zejména postavení žen se lepší. V diskuzi pak padaly dotazy na tradiční ženský oděv a burky i na vztahy mezi muži a ženami.  Pan Alrawi objasnil, že tradiční oděv žen je projevem úcty žen vůči jejich mužům a zdůraznil, že muži si svých žen váží.  
ThDr. Jan Hradil, biskup CČSH, který měl dle programu vystoupit se svým příspěvkem Rodina ve Starém a Novém zákoně, se bohužel nemohl vzhledem k náhlým a neodkladným povinnostem zúčastnit.
Již v rámci diskuse vystoupila paní Lenka Hermanová ze společnosti Jóga v denním životě. Od ní jsme se dověděli, jak ženy vychovávají děti v Indii. Nejvíce ji v indické kultuře zaujala tichá úcta k manželovi.
Na závěr Petr Samochin promluvil o korejské tradici. Shrnul, že je podobná tradici Blízkého východu. Konference byla pro přítomné přínosem, jen jsme litovali, že účastníků mohlo být více.

Podrobnosti k události

Datum konání 15-05-2012 15:00
Místo konání Ubytovací školící středisko CČSH
Kategorie konference
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.