Identita a role žen ve společnosti a v rodině

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN 2012

na 8. března 2012 připadá významný den, který vyhlásila Organizace spojených národů – Mezinárodní den žen. Při této příležitosti OSN iniciuje po celém světě aktivity, kterými by si lidé tento den připomněli a věnovali tomuto tématu pozornost.

Univerzální federace míru Vás srdečně zve na konferenci na téma:

Identita a role žen v rodině a ve společnosti

V tomto neustále se měnícímí světě role žen ve společnosti a v rodině nabývají jiného obsahu než v minulosti. Z tohoto důvodu je třeba hledat základní kořeny a východiska pro jejich definici. Na konferenci se budeme zabývat otázkami vztahu žen k dnešní společnosti, rodině, lidským právům, jejich nezastupitelnou roli při výchově dětí a vytváření mezináboženské harmonie mezi lidmi. Dějiny nám také ukazují příklady žen, které svým životem a příkladem změnily svět.

 

P R O G R A M :

14:30

Zahájení
Mezinárodní den žen 2012 - vyhlášen OSN

15:00

Dr. Jana Jochová: Ženy, rodičovství a zodpovědnost
Ing. Ernestína Lajdová: Základní principy rodiny

16:00

Přestávka

16:30

Mgr. Rut Kolínská: Ženy, které změnily svět

17:30

Klaara Adamová: Role žen ve společnosti

Diskuse

18:00

Zakončení

Vstup ZDARMA

Podrobnosti k události

Datum konání 09-03-2012 14:30
Místo konání Hotel Olšanka
Kategorie konference
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.