Život na univerzitě v Koreji

2014 01 23

V lednu roku 2014 byl do Evropy vyslán tým mladých studentů ze San Munovy univerzity (SMU), aby zde navštívil několik zemí a propagoval Koreu a SMU. Součástí projektu byl také nápad, že by studenti z Koreje měli také okusit něco z evropské kultury a atmosféry a navštívit země mimo Koreu.
Do Prahy přišlo pět studentů (tři z Koreje, jeden z Malajsie a jedna z České republiky) a v několika setkáních představili svůj projekt. Promluvili v Česko-korejské společnosti, předvedli svoji prezentaci na jedné pražské střední škole a na Vysoké škole ekonomické. Setkali se také s viceprezidentem SMU v České republice a se zástupcem velvyslanectví Korejské republiky v Praze.
UFM v České republice využila této příležitosti a společně se sdružením W-CARP uspořádala veřejnou přednášku na téma „Vzdělávání v Koreji“, kde mohli studenti SMU promluvit. Studenti si připravili velmi zajímavou prezentaci o Koreji a SMU. Nejprve stručně představili dějiny Koreje počínaje příběhem o Tangunovi, vysvětlili korejskou abecedu Hangul, promluvili o korejských tradicích a stravování.
Poté pohovořili o SMU. SMU má 7 fakult a 56 kateder, na nichž mohou studenti studovat. Jedná se o mezinárodní univerzitu se studenty ze 156 zemí.
Institut korejského jazyka (Korean Language Institute – KLI), který je součástí SMU, bývá považován za jeden z nejlepších jazykových institutů v Koreji. SMU má globální vizi, jak ve světě nastolit mír.
Videoprezentace přinesla živý a poutavý obraz studentského života na SMU. Nakonec studenti z Koreje zazpívali lidovou píseň Arirang.
Po prezentaci následovala zajímavá diskuse, která proběhla v přátelské, takřka rodinné atmosféře. Byly zodpovězeny mnohé otázky, zejména pokud jde o možnosti studovat na SMU. Posluchačstvo bylo složeno většinou ze studentů a mladých lidí. Většina z nich přišla na pozvání ze sítě Facebook. Před ukončením setkání zástupce CARP představil program a činnost této organizace. Návštěvníci byli přizváni k účasti na dalších akcích a aktivitách organizovaných UFM nebo sdružením CARP. Přednášky se zúčastnilo asi 30 lidí.

Podrobnosti k události

Datum konání 23-01-2014 17:30
Místo konání budova ČSVTS
Kategorie beseda
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.