SEVERNÍ KOREA - Jak Severokorejci vidí sami sebe

Zaostřeno: Severní Korea

Jak Severokorejci vidí sami sebe a proč je důležité to vědět

Pravidelně se opakující krize na Korejském poloostrově, válečný stav mezi oběma zeměmi, neschopnost či neochota obou stran vyřešit tento stav, souvisí i s neznalostí a nepochopením myšlení a cílů, které sleduje severkorejský režim. 

Publikace amerického autora, dlouhodobě žijícího v Jižní Koreji, přináší nový pohled a odhaluje příčiny, proč Severokorejci jednají tak, jak jednají.

Misto: budova ČSVTS, sál č. 318, Novotného lávka 5, Praha 1
Datum: středa 26. června 2013, 18:00 hod.

Moderuje: Doc. Ing. Milan Kálal, CSc.

P R O G R A M:

  • Video
  • Severní Korea v kontextu historického vývoje a iniciativy pro sjednocení
    Ing. Anton Uhnák, North East Asia World Peace Iniciative
  • Prezentace knihy Nejčistší rasa amerického politologa B.R.Myerse
    Dr. Juraj Lajda, vydavatel

Pokud jde o Severní Koreu, ty nejdůležitější otázky se nekladou příliš často: Čemu Severokorejci věří? Jak vidí sami sebe a svět okolo? Ano, víme, že v zemi se uplatňuje kult osobnosti, ale to nám samo o sobě mnoho neříká. Kult osobnosti funguje i na Kubě, a přesto Castrův režim zastává ideologii, která se od té pchjongjangské velmi liší. Co je základem tak silně přehnané úcty k severokorejskému vůdci? Jaké je jeho poslání a údajný úděl jeho národa jako celku? Pochopit Korejskou lidově demokratickou republiku (KLDR), máme-li použít její formální název, je možné jedině za pomoci informací tohoto druhu. V této knize chci tedy vysvětlit vládnoucí severokorejskou ideologii či světonázor – tato slova používám zaměnitelně – a ukázat, jak vzdálená je komunismu, konfuciánství a také na obdiv stavěnému učení čučche. (B.R.Myers)

REPORT Z KOFERENCE:

Česká pobočka UPF pořádala poslední červnovou středu 2013 zajímavou přednášku o Severní Koreji. Moderátorem večera byl profesor Milan Kálal, který několikrát navštívil Jižní Koreu a je i zodpovědný za výměnné pobyty studentů mezi pražskou univerzitou a univerzitou v Pohang. 
Na začátku bylo promítnuto krátké video o životě v Severní Koreji.
V první přednášce představil Ing. Anton Uhnák historický kontext vývoje na Korejském poloostrově. Poukázal na dlouhou historii korejského národa a objasnil současnou situaci na základě tohoto historického vývoje. Ve své přednášce zdůraznil význam této oblasti v Pacifiku pro budoucnost lidstva. Korea bude hrát významnou roli ve světě. Sjednocení Koreje není tak snadné, ale je naděje, že ke sjednocení v budoucnu dojde. Existuje mnoho nevládních organizací, které pracují na sjednocení Koreje. Řekl, že nejlepší filozofie pro sjednocení je "Headwing" ideologie, kterou propagoval Rev. Moon.
Ve druhé přednášce prezentoval Dr. Juraj Lajda, vydavatel, novou knihu o Severní Koreji "Nejčistší rasa" s podtitulem Jak severokorejci vidí sami sebe a pro je důležité to vědět. Americký autor této knihy, B.R. Myers, v ní vysvětluje skutečnou motivaci severokorejského politického systému v souvislostech s korejskými mýty a legendami o představě role matky a vůdce jako rodičovského vůdce. To je důvodem, proč jsou Korejci tak citově vázáni k jejich vůdci. Autor se snaží prolomit mediální obraz Severní Koreje a vysvětluje, že je velkou chybou porovnávat severokorejský režim s komunistickými režimi v bývalém Sovětském svazu a dalších zemích.
Po přednáškách se rozpoutala živá diskuze. Monika Lajdová, studentka Sun Moon university, vysvětlila jak je Severní Korea vnímána na jihu a co si studenti myslí.
Účastníci ocenili obsah přednášek, protože lidé toho o Koreji moc neví a nemají dostatek relevantních informací. Někteří z nich řekli, že přednášky byly velmi užitečné.

Podrobnosti k události

Datum konání 26-06-2013 18:00
Místo konání budova ČSVTS
Kategorie beseda
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.