Istanbulská úmluva

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA – POŽEHNÁNÍ NEBO PROKLETÍ? O co se vlastně jedná?

Host: Mgr. Nina Nováková, bývalá poslankyně PSP, předsedkyně Středoevropské inspirace

V poslední době jsme mohli zaznamenat mnoho ohlasů na téma tzv. Istanbulské úmluvy, jejíž oficiální název je Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Její proponenti trvají na tom, že má především chránit ženy před domácím násilím. Skutečností nicméně je, že názory na obsah úmluvy, její výklad a možné dopady se velmi různí. Existuje několik evropských zemí, které úmluvu zatím neratifikovaly. Česká republika je jednou z nich, přičemž v současné době probíhá diskuse, zda by tak měla učinit. Do probíhající diskuse se zapojila řada organizací i jednotlivců. Chcete-li se dozvědět více o pozadí a okolnostech vzniku úmluvy, o jejím obsahu a potenciálních důsledcích na společnost, neváhejte se zúčastnit besedy s Mgr. Ninou Novákovou, která je se zmíněnými otázkami podrobně obeznámena a může nám poskytnout velmi fundovaný náhled na toto téma. Po skončení přednášky diskuse.

Nina Nováková, bývalá poslankyně PSP, předsedkyně zapsaného spolku Středoevropská inspirace je česká politička, pedagožka, lektorka a katechetka. Vystudovala Univerzitu Karlovu, obor latina - bohemistika. Po revoluci vystudovala obor základy společenských věd opět na Univerzitě Karlově. Poté absolvovala kurs etické výchovy a katechetický kurs na KTF UK. V současnosti se angažuje v oblasti zachování evropských kulturních hodnot a posílení rodiny.

Podrobnosti k události

Datum konání 05-11-2018 18:00
Místo konání UFM - Ambasáda míru
Kategorie beseda
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.