Ukrajinská krize: Výzva k míru a usmíření

Události, které se v současnosti odehrávají na Ukrajině, jsou hluboce znepokojivé. UPF (Univerzální federace míru) se připojuje k ostatním po celém světě a vyzývá k ukončení násilí, stažení vojenských jednotek a obnovení úsilí o hledání diplomatického řešení.

UPF je i nadále odhodlána podporovat vzájemný respekt, spolupráci a mír mezi lidmi a národy Evropy a Eurasie. Vyzýváme naše politické vůdce, včetně hlav států, poslanců a senátorů, jakož i zástupce občanské společnosti a náboženské vůdce - pravoslavné, katolické, protestantské, židovské, muslimské a další, aby se sešli v dialogu a pozvedli své hlasy volající po míru a ukončení násilí.

UPF, nevládní organizace s obecným poradním statutem při Hospodářské a sociální radě Organizace spojených národů, potvrzuje úsilí Organizace spojených národů, Rady bezpečnosti a Valného shromáždění o diplomatické řešení této krize.

Navíc je společenství UPF odhodláno udělat vše, co je v jeho silách, aby došlo k rychlému vyřešení tohoto tragického konfliktu. Zejména povzbuzujeme vznik jakékoliv iniciativ vedoucích k nalezení příměří, jsme připraveni podpořit takto zaměřené programy, a též stažení vojenských sil a návrat k dialogu.

Asociace přidružené k UPF: Mezinárodní rada pro mír, Mezinárodní sdružení poslanců a senátorů za mír a Mezináboženské sdružení pro mír a rozvoj, jsou připraveny v tomto úsilí podpořit další partnerské organizace.

Pokud se společně zapojíme s respektem do konstruktivního dialogu, můžeme chod událostí změnit.

 

Thomas G. Walsh, předseda Univerzální federace míru ve světě (UPF International)