Ukrajinská krize: Výzva k míru a usmíření

Události, které se v současnosti odehrávají na Ukrajině, jsou hluboce znepokojivé. UPF (Univerzální federace míru) se připojuje k ostatním po celém světě a vyzývá k ukončení násilí, stažení vojenských jednotek a obnovení úsilí o hledání diplomatického řešení.

UPF je i nadále odhodlána podporovat vzájemný respekt, spolupráci a mír mezi lidmi a národy Evropy a Eurasie. Vyzýváme naše politické vůdce, včetně hlav států, poslanců a senátorů, jakož i zástupce občanské společnosti a náboženské vůdce - pravoslavné, katolické, protestantské, židovské, muslimské a další, aby se sešli v dialogu a pozvedli své hlasy volající po míru a ukončení násilí.

UPF, nevládní organizace s obecným poradním statutem při Hospodářské a sociální radě Organizace spojených národů, potvrzuje úsilí Organizace spojených národů, Rady bezpečnosti a Valného shromáždění o diplomatické řešení této krize.

Navíc je společenství UPF odhodláno udělat vše, co je v jeho silách, aby došlo k rychlému vyřešení tohoto tragického konfliktu. Zejména povzbuzujeme vznik jakékoliv iniciativ vedoucích k nalezení příměří, jsme připraveni podpořit takto zaměřené programy, a též stažení vojenských sil a návrat k dialogu.

Asociace přidružené k UPF: Mezinárodní rada pro mír, Mezinárodní sdružení poslanců a senátorů za mír a Mezináboženské sdružení pro mír a rozvoj, jsou připraveny v tomto úsilí podpořit další partnerské organizace.

Pokud se společně zapojíme s respektem do konstruktivního dialogu, můžeme chod událostí změnit.

Thomas G. Walsh, předseda Univerzální federace míru ve světě (UPF International)


 


Ukrajinská krize: Výzva k míru a usmíření

UNIVERZÁLNÍ FEDERACE MÍRU


Univerzální federace míru je celosvětovou aliancí jednotlivců i organizací, kteří se společně věnují vytváření světa míru. Světa, kde svobodu, harmonii a rozvoj nalezneme primárně uvnitř člověka, a následně i mezi lidmi navzájem.
Univerzální federace míru vidí lidstvo jako jednu globální rodinu, pro jejíž vytváření a zachování je absolutní nezbytností pochopení a žití v souladu s univerzálními principy, které jsou nezávislé na místě, času, pohlaví, rase, vyznání nebo národnosti.
Univerzální federace míru byla založena 12.září 2005 v New Yorku a má zvláštní konzultativní statut při Ekonomické a sociální radě (ECOSOC) OSN.

 

SVĚTOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 2022


World Summit 2022 je iniciativou Univerzální federace míru (UFM), ve které její globální síť Ambasadorů pro mír spolupracuje napříč všemi sektory společnosti na řešení konfliktů a usmíření rozdělené lidské rodiny. Série UFM se zabývá kritickými výzvami naší doby, podporuje konstruktivní dialog a mnohostrannou spolupráci v zájmu míru a lidského rozvoje.

 

SVĚTOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 2020


Ve dnech 3.-5.2.2020 proběhla v Soulu mezinárodní UPF konference WORLD SUMMMIT 2020 za účasti několika tisíc delegátů a vrcholných představitelů ze 172 zemí. 
Světová shromáždení UPF se pravidelně konají v době zvýšených globálních obav o bezpečnost, zabývají se otázkami míru, bezpečnosti a rozvoje. Významní světoví vůdci diskutují o tématech z národního, regionálního a globálního hlediska.