UNIVERZÁLNÍ FEDERACE MÍRU


Univerzální federace míru je celosvětovou aliancí jednotlivců i organizací, kteří se společně věnují vytváření světa míru. Světa, kde svobodu, harmonii a rozvoj nalezneme primárně uvnitř člověka, a následně i mezi lidmi navzájem.
Univerzální federace míru vidí lidstvo jako jednu globální rodinu, pro jejíž vytváření a zachování je absolutní nezbytností pochopení a žití v souladu s univerzálními principy, které jsou nezávislé na místě, času, pohlaví, rase, vyznání nebo národnosti.
Univerzální federace míru byla založena 12.září 2005 v New Yorku a má zvláštní konzultativní statut při Ekonomické a sociální radě (ECOSOC) OSN.

 

SVĚTOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 2022


World Summit 2022 je iniciativou Univerzální federace míru (UFM), ve které její globální síť Ambasadorů pro mír spolupracuje napříč všemi sektory společnosti na řešení konfliktů a usmíření rozdělené lidské rodiny. Série UFM se zabývá kritickými výzvami naší doby, podporuje konstruktivní dialog a mnohostrannou spolupráci v zájmu míru a lidského rozvoje.