UNIVERZÁLNÍ FEDERACE MÍRU


Univerzální federace míru je celosvětovou aliancí jednotlivců i organizací, kteří se společně věnují vytváření světa míru. Světa, kde svobodu, harmonii a rozvoj nalezneme primárně uvnitř člověka, a následně i mezi lidmi navzájem.
Univerzální federace míru vidí lidstvo jako jednu globální rodinu, pro jejíž vytváření a zachování je absolutní nezbytností pochopení a žití v souladu s univerzálními principy, které jsou nezávislé na místě, času, pohlaví, rase, vyznání nebo národnosti.
Univerzální federace míru byla založena 12.září 2005 v New Yorku a má zvláštní konzultativní statut při Ekonomické a sociální radě (ECOSOC) OSN.

 

SVĚTOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ 2020


Ve dnech 3.-5.2.2020 proběhla v Soulu mezinárodní UPF konference WORLD SUMMMIT 2020 za účasti několika tisíc delegátů a vrcholných představitelů ze 172 zemí. 
Světová shromáždení UPF se pravidelně konají v době zvýšených globálních obav o bezpečnost, zabývají se otázkami míru, bezpečnosti a rozvoje. Významní světoví vůdci diskutují o tématech z národního, regionálního a globálního hlediska.