Get Adobe Flash player

RYS A IRFF

(Služba věřící mládeže a Mezinárodní nadace pro pomoc a přátelství)
Prostřednictvím práce pro vyšší účel společně se zástupci jiných kultur, náboženství a národů docházíme k poznání, že oni nejsou lidé, před nimiž je třeba se mít na pozoru, ale potencionální přátelé – bratři anebo sestry. UPF spolu s mnoha významnými partnerskými organizacemi je aktivní na tomto poli.
 

Služba věřící mládeže (RYS)

Od svého založení v roce 1986 uskutečnila tato organizace přes 500 projektů ve 40 národech. Mezi nimi byly například stavby a opravy společenských center, škol, útulků pro bezdomovce, úbytky pro uprchlíky, dětská hřiště anebo sociální zařízení. Znovu-zalesňování krajiny a mírové fresky přispívají k více povznášejícímu mírovému prostředí. RYS také nabízí semináře a výcvikové programy jako součást svého úsilí vybudovat společenství míru.
 
 
  

Mezinárodní nadace pro pomoc a přátelství (IRFF)

 byla založena v roce 1975 a poskytovala potravu, zdravotnický materiál a školní oblečení do Afriky a Latinské Ameriky. V jižní Asii podporuje školy a programy pro uprchlíky a adopce na dálku pro osiřelé dívky. Nedávné dlouhodobé rozvojové projekty se zaměřují a zdravotní péči, výživu, gramotnost a profesionální a zemědělské vzdělání. Poskytovala výpomoc po tsunami v Indonésii a hurikánech v Dominikánské republice, Hondurasu a Spojených státech.

 

Síla služby přetvořit společenství – Služba pro mír

  Služba pro mír (SFP) vnáší energii mladých lidí do projektů služby ve Spojených státech a po celém světě, včetně obnovovacích prací po katastrofách v Thajsku a Pákistánu. UPF sponzorovala pomocný tým SFP z Koreje a Indonésie, aby pomáhal v obnovovacích pracích po zemětřesení v květnu 2006 v partnerství s Korejskou radou pro dobrovolnictví a organizací Badan Koordinasi v Jakartě.

Ve Spojených státech pracovala SFP společně se svou alabamskou sesterskou organizací CHASM (také podporována UPF) na obnovovacích pracích po hurikánu Katrina v Mississippi a Louisianě, jichž se zúčastnili místní dobrovolníci, studenti z amerických univerzit v rámci Alternativních jarních prázdnin a účastníci z Izraele a Japonska, kteří chtěli vrátit něco USA v době jejiché nouze. UPF také pracovala s Nadací Points of Light a jinými dobrovolnickými organizacemi na obnovovacích pracích po katastrofách a projektech ve 30 státech.
 

Pro více informací: www.RYS.net