Get Adobe Flash player

Akce 

Název akce:
Teismus a ateismus
Datum konání:
21.10.2013 17.30 h - 19.00 h
Místo konání:
Praha
Kategorie:
Přednáška

Popis

Přednáška spojená s panelovou diskusí na téma:

NADPIS

RNDr. Peter Dvornický, lektor UPF
Doc. Dr. Ivan O. Štampach, teolog a religionista
Moderuje: PhDr. Juraj Lajda

Rozvoj vědy a techniky v 21. století zaznamenal nebývalých rozměrů.
Přesto však lidstvo nedokázalo najít konečnou odpověď na otázku: Co je podstatou dobra a zla?
Stále neznáme definitivní pravdu, která by nám pomohla například rozlišit, zda je správný teismus nebo ateismus.
Od počátku lidských dějin lidé hledali pravdu, pomocí které by odstranili svoji nevědomost a dospěli k poznání. Prostřednictvím náboženství kráčelo lidstvo cestou hledání vnitřní pravdy a prostřenictvím vědy cestou hledání pravdy vnější pravdy.
V panelové diskusi se budeme zabývat těmito otázkami z různých aspektů.

DSC 6196

Report z konference:


Dne 21. října 2013 uspořádala sekce Univerzální federace míru (UFM) v České republice společně se studentskou organizací CARP a Společností pro mezináboženský dialog o.s. veřejně přístupný seminář spojený s panelovou diskusí na téma „Teismus a ateismus“.

Dané téma přilákalo velmi dobré posluchače představující lidi různých životních cest. Mohli jsme zde uvidět univerzitního profesora, významného spisovatele a dramatika, bývalého diplomata, redaktora, důchodce, obchodníka, hudebníka, učitele, studenty nebo zástupce jedné nevládní organizace. Celkový počet lidí, kteří se semináře zúčastnili, činil 30 osob.
Na semináři řízeném moderátorem vystoupili dva hlavní řečníci. První řečník, Dr. Peter Dvornický, absolvent Teologického semináře sjednocení (UTS) a doktor přírodních věd, uvedl přehled různých stanovisek v oblasti náboženství a filosofie počínaje starověkým Řeckem až do současnosti. Na tomto základě vyjmenoval nedostatky předchozích představ o Bohu. Nakonec představil koncepci Boha a náboženství podle filosofie sjednocení.
Druhý mluvčí, docent Ivan Odilo Štampach z Husitské teologické fakulty, známý religionista, objasnil kořeny ateismu a popsal různé formy ateismu dnešní doby. Řekl, že nyní se projevuje tendence návratu k teismu už proto, že lidé stále v něco věří, i když často nedokážou vysvětlit, v co vlastně věří. Podle jeho definice je ateismus více než pouhá opozice vůči teismu. Ateismus popírá všechny formy božství a náboženství jako takové, přestože sám ateismus vznikl v teistickém prostředí. Na druhé straně varoval před bigotností a fanatismem v náboženství.
Po vystoupení řečníků se rozproudila velmi živá diskuse. Byla položena řada otázek týkajících se původu dobra a zla, role náboženství v soudobé společnosti, hodnoty Desatera přikázání atd. Polovina z přítomných posluchačů byli noví lidé kontaktovaní prostřednictvím sociálních sítí nebo osobních kontaktů. Lidé v obecenstvu oceňovali, že na všechny otázky odpovídali oba hlavní řečníci. Na základě pozitivní reakce publika počítáme s tím, že tento způsob diskuse zopakujeme i v dalších budoucích akcích.

Místo konání

Místo:
budova ČSVTS
Ulice:
Novotného lávka 5
PSC:
11000
Mesto:
Praha
Stát:
Stát: cz

Popis