Get Adobe Flash player

Akce 

Název akce:
Rozvojové cíle OSN do roku 2015
Datum konání:
15.05.2008 18.00 h
Místo konání:
Kulturní místnost UFM - Praha 3
Kategorie:
Přednáška

Popis

V rámci pravidelných přednášek UPF vystoupil se svou prezentací Peter Dvornický. V té vysvětlil jednotlivé rozvojové cíle OSN do roku 2015 a jejich specifika.

  1. Odstranit chudobu a hlad - snížit počet hladovějících na polovinu, neboť hlad není nejlepší kuchař.
  2. Základní vzdělání pro všechny - zajistit základní vzdělání všem lidem bez rozdílu
  3. Prosazovat rovnost mužů a žen - odstrtanit nepoměr ve všech úrovních školství
  4. Snížit dětskou úmrtnost - o 2/3 u dětí do 5 let věku
  5. Zlepšit zdraví matek - snížit o 3/4 míru mateřské úmrtnosti
  6. Boj s nemocemi - Zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS, malárie a dalších závažných onemocnění
  7. Zajistit udržitelný stav životního prostředí - Snížit na 1/2 počet lidí bez přístupu k nezávadné pitné vodě, ...
  8. Budovat světové partnerství pro rozvoj - Otevřený obchodní a finanční systém, řešení zadluženosti, zpřístupnění nových technologií, ...

 

Dále pak představil některé projekty, které ze svých prostředků financuje Česká republika a seznámil účastníky s dalšími možnostmi a projektovými oblastmi, ve kterých dostává Česká republika přednost v přidělování grantů. V závěrečné debatě účastníci shrnuli své nápady a inspirace, jak by se na těchto cílech mohli podílet.

Místo konání

Kliknutím zobrazíte místo akce na mape
Kliknutím zobrazíte místo akce na mape
Místo:
Kulturní místnost UFM   -   Webové stránky
Ulice:
Žerotínova 42
PSC:
13000
Mesto:
Praha 3
Stát:
Stát: cz

Popis