Get Adobe Flash player

Akce 

Název akce:
Istanbulská úmluva
Datum konání:
05.11.2018 18.00 h
Místo konání:
Praha 1
Kategorie:
Beseda

Popis

Srdečně vás zveme na přednášku a besedu na téma:

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA – POŽEHNÁNÍ NEBO PROKLETÍ? O co se vlastně jedná?

Host: Mgr. Nina Nováková, bývalá poslankyně PSP, předsedkyně Středoevropské inspirace

V poslední době jsme mohli zaznamenat mnoho ohlasů na téma tzv. Istanbulské úmluvy, jejíž oficiální název je Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Její proponenti trvají na tom, že má především chránit ženy před domácím násilím. Skutečností nicméně je, že názory na obsah úmluvy, její výklad a možné dopady se velmi různí. Existuje několik evropských zemí, které úmluvu zatím neratifikovaly. Česká republika je jednou z nich, přičemž v současné době probíhá diskuse, zda by tak měla učinit. Do probíhající diskuse se zapojila řada organizací i jednotlivců. Chcete-li se dozvědět více o pozadí a okolnostech vzniku úmluvy, o jejím obsahu a potenciálních důsledcích na společnost, neváhejte se zúčastnit besedy s Mgr. Ninou Novákovou, která je se zmíněnými otázkami podrobně obeznámena a může nám poskytnout velmi fundovaný náhled na toto téma. Po skončení přednášky diskuse.

Nina Nováková, bývalá poslankyně PSP, předsedkyně zapsaného spolku Středoevropská inspirace je česká politička, pedagožka, lektorka a katechetka. Vystudovala Univerzitu Karlovu, obor latina - bohemistika. Po revoluci vystudovala obor základy společenských věd opět na Univerzitě Karlově. Poté absolvovala kurs etické výchovy a katechetický kurs na KTF UK. V současnosti se angažuje v oblasti zachování evropských kulturních hodnot a posílení rodiny.

(vstup zdarma)

Registrace


Titul:
Neplatný Vstup
Jméno: (*)
Zadejte jméno a příjmení
Příjmení: (*)
zadejte prosím příjmení
Organizace:
Neplatný Vstup
E-mail: (*)
Neplatný e-mail!
Poznámka:
Neplatný Vstup

Místo konání

Místo:
UPF - Ambasáda Míru
Ulice:
Hybernská 24
PSC:
11000
Mesto:
Praha 1
Stát:
Stát: cz

Popis

3. poschodí vpravo