Get Adobe Flash player

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA UFM


Peace Federation je řízena Představenstvem, které se skládá ze tří orgánů - Předsednická rada, Rada pro celosvětový mír a Sekretariát.

Předsednická rada 

Jako výkonný orgán organizace Peace Federation je Předsednická rada zodpovědná za dozor, vedení a řízení organizace a podřízených orgánů, členů a zástupců. Předseda a Generální tajemník organizace jsou členy Předsednické rady. Předsednická rada má nejméně 12 členů. 

Sekretariát

Sekretariát je na základě pověření Předsedy a Předsednické rady zodpovědný za implementaci programů, komunikaci, vnější vztahy, vztahy s veřejností, administrativu, finance, právní záležitosti, operační programy a služby. Sekretariát dále pořádá celou řadu vzdělávacích programů, konferencí, speciálních projektů a iniciativ, které spadají do jeho kompetence. Sekretariát je rozčleněn na Kancelář výkonného ředitele, Finanční a právní oddělení, Oddělení pro záležitosti OSN, Odděleni pro záležitosti náboženství, veřejně prospěšných aktivit a rozvoje lidského potenciálu, Oddělení pro vztahy s veřejnosti a Oddělení pro publikační činnost. Sekretariát vede Generální sekretář Peace Federation. 

Rada pro celosvětový mír

Rada pro celosvětový mír je reprezentativní a plánovací orgán, který se skládá z nejméně 40 Velvyslanců míru ze všech možných profesí a částí světa. Rada pro celosvětový mír dostává pokyny od Předsednické rady a jí také předkládá svá doporučení týkající se zvláštních mírových vyslanců, programů, iniciativ, komisí a zvláštních projektů, který by se mohly uskutečnit jménem Předsednické rady a za podpory Sekretariátu. 

Pobočky Rady pro světový mír

Vedle Rady pro celosvětový mír pracují i její pobočky na regionální, národní a místní úrovni. Tyto pobočky se hlásí ke stejným myšlenkám, základním hodnotám a principům, metodologií a programovým cílům jako celá organizace Peace Federation a její Rada pro celosvětový mír. Stejné jako je Rada pro celosvětový mír orgánem spadajícím pod organizaci Peace Federation, jsou i její pobočky vytvořeny jako regionální, národní nebo místní zastoupení organizace Peace Federation. 

Sídlo

Sídlo organizace Universal Peace Federation je ve městě New York, USA.

Rozdělení do regionů

Peace Federation je v současnosti rozdělena do deseti regionů - Afrika, Asie, Eurasie, Evropa, Japonsko, Korea, Střední Východ, Severní Amerika, Oceánie, Jižní Amerika/Karibik.