Get Adobe Flash player

UNIVERZÁLNÍ FEDERACE MÍRU (UFM)


kdo-jsmeUniverzální federace míru (UFM) je celosvětovou aliancí jednotlivců i organizací, kteří se společně věnují vytváření světa míru. Světa, kde svobodu, harmonii a rozvoj nalezneme primárně uvnitř člověka, a následně i mezi lidmi navzájem. Univerzální federace míru vidí lidstvo jako jednu globální rodinu, pro jejíž vytváření a zachování je absolutní nezbytností pochopení a žití v souladu s univerzálními principy, které jsou nezávislé na místě, času, pohlaví, rase, vyznání nebo národnosti.

Federace dále klade velký důraz na zásadové dodržování principů, veřejně prospěšné aktivity a dosahování výsledků, a proto se snaží o prosazení modelů dobrého vládnutí bez byrokracie, vystupuje proti zneužívání moci a přebujelosti administrativy. Tyto modely spočívají na flexibilních strukturách zaměřených na specifické fungování a programy, které podporují mír. UFM se snaží prosadit svými výsledky, kvalitou charakteru svých dobrovolníků a zásadovým nasazením v otázkách nastoleni míru. UFM je především hnutím dobrovolníků.

 Univerzální federace míru byla založena 12.září 2005 v New Yorku.

Univerzální federace míru má zvláštní konzultativní statut při Ekonomické a sociální radě (ECOSOC) OSN.

video frame upf