Get Adobe Flash player

MÍROVÁ INICIATIVA NA STŘEDNÍM VÝCHODĚ

(Middle East Peace Initiative - MEPI)
Mír, Šalom, Salám Alejkum

“ Na Středním východě, který je jako jeden ze sudů střelného prachu současného světa, nacházejí židé, křesťané a muslimové v mé filosofii míru východiska pro novou dimenzi dialogu.”
Dr. Son Mjong Mun a paní Hak Ča Han Mun, Zakladatelé UPF

MEPI-pred-domem-skaly.jpgRada bezpečnosti se neustále setkává, národy jednají, naděje vzrůstají a klesají a lidské životy začínají a končí v kruzích násilí. Oběti války se beze slov dožadují reakce těch kteří zůstali.
Od roku 2003, vycestovalo více než 10 000 Velvyslanců míru ze 147 zemí světa každý druhý měsíc na Střední východ, aby našli způsob jak reagovat, jak změnit situaci a jak novým přístupem přispět k míru.
MEPI-modlitba-za-mir.jpgNový přístup není na první pohled vidět, zvláště když je tendence kterékoliv jiné než-li je politické, vojenské, diplomatické, ekonomické a humanitární snažení neoznačovat za „hmatatelné přispění."
Jeden aspekt nového přístupu Mírové iniciativy na Středním východě tkví v předpokladu, že současné vlny násilí a
pohyblivé písky našich ekonomik, politik a veřejného mínění jsou neoddělitelně spojeny s hlubokými neviditelnými tendencemi a zvyky srdce a duše člověka.
Mírová iniciativa na Středním východě, tím že chápe a podporuje roli náboženství ve vytváření lepší budoucnosti prostřednictvím pěstování a povznášení „nehmotné“, ale přesto významné oblasti lidského života, pracuje na tom, aby se právě tento druh přispění k mírovému
procesu zlepšil a posílil.
Velvyslanci míru jako jsou současní a bývalí představitelé států, členové parlamentů, vedoucí neziskových organizací, náboženští představitelé, vedoucí hnutí žen a mladých se podílí na dialozích na Středním východě a zároveň významně ovlivňují své vlastní parlamenty, aby se mohla každá země podílet na tomto důležitém mírovém procesu.

Cíle

Počáteční cíle iniciativy byly načrtnuty na první mezinárodní konferenci, která proběhla ve Washingtonu D.C. mezi 27. únorem a 2. březnem 2003 pod názvem: „Směrem za hranice koexistence vůči nové kultuře míru.“ Jsou to tyto:

  • Získat hlubší pochopení problému, identifikovat obě z možných cest, jak ty slepé, tak i ty vedoucí k příležitosti něco změnit a kterými je možno se v tomto okamžiku vydat.
  • Rozvinout konkrétní , neustále se rozvíjející akce, které přispějí k řešení problémů v regionu.
  • Vytvořit síť oddaných, vzájemně se podporujících lidí ze všech oblastí společnosti, kteří jsou dlouhodobě zaměřeni na vytváření míru v regionu.

Základní principy, kterými se řídí Mírová iniciativa na Středním východě

Tento fyzický svět, který je propletený nejrůznějšími vztahy, má svoje pravidla a zachovává si harmonii, byl stvořen Původním příčinným bytím, které ho naplnilo smyslem a hodnotou vyjádřenou ze všeho nejvíce láskou. Lidská bytí jsou součástí rodiny tohoto Původního příčinného bytí.
Milovat znamená „žít pro ostatní.“ Rodina je „školou lásky,“ kde se manželé, rodiče, děti a sourozenci učí všechny druhy lásky, která se pak v širším měřítku vyjadřuje ve společnosti.
Trvalá řešení do sebe začlení jak duchovní tak i fyzickou dimenzi lidského života.
Zlo není věčné ani nevyhnutelné, ale je to spíše tragická okolnost , kterou je možno zvrátit a změnit. Hlavní cestou pro smíření nepřátel je žít životem pro ostatní.
Řešení problémů musí zahrnovat všechny aspekty života, včetně morálky, rodiny, společnosti, politiky, sportu, kultury, ekonomiky, náboženství a duchovního života. Základem míru je především mezináboženský dialog, který spojuje náboženské představitele a zároveň umožňuje spolupráci mezi občanskými a politickými představiteli.

Dialog

Dialogy: Lidé ze tří abrahámských věrovyznání objevují části svého společného dědictví, které podporuje porozumění, symbolické odškodnění chyb a rozhodnutí začít znovu a lépe. Uskutečňují se také dialogy mezi jednotlivými protějšky ve vládě a v občanské společnosti.

Poutě: Židé, křesťané, muslimové a ostatní náboženští představitelé se připojují ke společným poutím na kterých navštěvují svá svatá místa, společně studují svaté knihy, modlí se a společně pochodují za mír.
Lidé od srdce k srdci: Při obřadech bratrství/sesterství si lidé různých vyznání a národností podají ruce a společně přejdou most míru.
Kulturní výměny: Hudebníci neotřelými způsoby proplétají křesťanskou, židovskou a arabskou tradici. Vzájemné výměnné návštěvy mladých tanečních skupin z Jeruzalému a Washingtonu DC.


MEPI-jezisovo-narozeni.jpg MEPI-most-miru.jpg

 

Společné akce

Projekty pomoci: Byla vytvořena počítačová škola v Gaze a Beth Shemesh, a byla udělena osvědčení o úspěšném zakončení školení práce na počítači více než 400 studentům.
Akademie míru:
Jak v Izraeli tak i v Jordánsku se rozvíjí Akademie míru pro vzdělání lidí, kteří se chtějí věnovat vytváření míru.
Pochod míru:
Když se v Ammánu vyskytly bombové útoky, zorganizovala UPF mezinárodní pochod od zdi nářků blízko hotelu Radisson k hotelu Hyatt (na který byl proveden také bombový útok), aby tak povzbudily a utěšily obyvatele Jordánska.
Hlasy míru:
Internetová video série z Hlasů míru dává příležitost vyslechnout hlasy lidí, kteří po celé oblasti Středního východu vyzývají k uskutečnění míru.
Hraj fotbal vytvářej mír: tato iniciativa dala vzniknout 16ti fotbalovým týmům z mladých lidí žijících v Gaze a otevřela tak cestu pro lidi z různých částí Gazy, aby se kvůli atletickým závodům navzájem navštívili. V Izraeli, na události nazvané Pohár míru, soupeřily židovské a arabské týmy mladých lidí, vše probíhalo v atmosféře lásky a přátelství.

MEPI-pocitacova-skola.jpgMEPI-mirovy-pochod.jpg
 
 

Mírová iniciativa na Středním východě a OSN

V průběhu 60 valného zasedání OSN zorganizovalo oddělení UFM pro vztahy s OSN sérii seminářů, programů a pracovních skupin věnovaných podpoře nových aliancí pro dosažení míru ve 21. století. Jedna z těchto pracovních skupin měla za úkol pozorovat a hodnotit významné aliance, které byly „uprostřed plamenů Středního východu“ vytvořeny prostřednictvím MEPI.

MEPI-zed-izrael-palestina.jpgTak jak se OSN neustále snaží zvětšovat svoji kapacitu pro úspěšnou prevenci konfliktů, tak se občanská společnost stále více ukazuje jako důležitý spojenec a pomocník. Mírová iniciativa na Středním východě, tím že chápe a podporuje roli náboženství ve vytváření lepší budoucnosti prostřednictvím pěstování a povznášení „nehmotné“ ale přesto významné oblasti lidského života, pracuje na tom, aby se právě tento druh přispění k mírovému procesu zlepšil a posílil. Tak jako tak, náboženství, jako významný faktor ve věcech rozvoje, míru a bezpečnosti, nemůže být opomíjeno.
Úsilí Mírové iniciativy na Středním východě jasně rozpoznává náboženství jako významného pomocníka v mírovém procesu právě tam, kde se rozvíjí mezináboženský dialog a společné akce vycházející, za prvé z povědomí sounáležitosti s celým lidstvem a za druhé z vědomí mírových účelů světových náboženství.
UFM si zároveň uvědomuje význam Palestinské otázky, protože souvisí s mnohými komplexními mnohotvárnými a mnohavrstvými mezinárodními vztahy. A proto, bez ohledu na velikost tohoto úkolu, přináší UFM se svým jedinečným přístupem výsledky i v této oblasti práce. Punc mírové strategie MEPI tkví v postoji rodičovského srdce.

MEPI podporuje množství významných oblastí zájmů Organizace spojených národů, včetně:

  • Potřeba konstruktivního dialogu mezi lidmi různých věrovyznání a tradic na základě vzájemného pochopení a respektu.
  • Prevence ozbrojeného konfliktu prostřednictvím náboženských a nábožensky uvažujících komunit, které „aktivují svoji morální autoritu … a výhody vycházející z kulturního pozadí … tím, že zdůrazňují sounáležitost všech stran konfliktu s celým lidstvem (a) … mobilizují nenásilné alternativní cesty jak vyjádřit nesouhlas.“ (Zpráva OSN z roku 2001 k prevenci ozbrojeného konfliktu)

V souladu s tím je úsilí MEPI založeno na významu a nezbytnosti mezináboženské spolupráce mezi jednotlivými lidmi na té nejnižší možné úrovni, která je potřebná pro snížení napětí, postojů, pocitů bezmoci a hluboce zakořeněný pocit nespravedlnosti, který podporuje zachování beznadějného postoje vůči dosažení míru v oblasti a násilí, které často následuje.

Velvyslanci míru    MEPI - Kulturní centrum

Co na to lidé

"Naplnili jste nadějí srdce, která po dlouhou dobu prožívala pouze zoufalství.""
Naila Kharroub, ředitel školy DarAl-KalimaHigh v Betlémě

“Děláte posvátnou práci. Tím že sem přicházíte v tyto zvláště těžké dny nám přinášíte tolik naděje.”

Yona Yahov, Starosta města Haifa


“Celý svůj život jsem se snažil dosáhnout štěstí a lásky. To je to pro co tu žijeme. Jsem připraven zemřít, abych každému umožnil žít tímto způsobem.”
Dr. Eliezer Glaubach, bývalý městský radní Jeruzaléma


“Pokud budou i nadále přicházet vysoce postavení Velvyslanci míru ze všech věrovyznání a národů, dá nám to sílu překonat všechny bariéry. Cítíme že svět podporuje naše úsilí ukončit násilí a prosadit dialog a porozumění.”
Sheikh Aziz Bukhari, Jeruzalém


“Velvyslanci míru „nemluví“ o míru, dělají mírovou práci; vytvářejí mír.”
Abouna Hatoum, Melkitský katolický kněz, Nazaret
´

 

Internetové odkazy spojené s mírovou iniciativou na Středním východě

UPF strana o aktivitách v Izraeli
Mírová iniciativa na Středním východě – Evropské aktivity
Peace Rally 2003
Písně od srdce k srdci

 

Pro detailnější informace neváhejte kontaktovat:
PhDr. Juraj Lajda, generální tajemník UPF
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další informace je možné také získat na přednášce věnované této mírové iniciativě, která se jednou za čas objeví na našem přednáškovém programu.