Get Adobe Flash player

Akce 

Název akce:
Manželství a rodina
Datum konání:
11.11.2011 14.30 h
Místo konání:
Hotel Olšanka, Praha 3 - Praha 3
Kategorie:
Konference

Popis

2011-11-11

Konference na téma:

MANŽELSTVÍ A RODINA

Význam manželství a rodiny při vytváření svobodné a mírumilovné společnosti

11. listopadu 2011, začátek ve 14:30 hod.
Praha 3, Hotel Olšanka, Táboritská 23,
salonek č. 2


Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci o rodině, která se koná v rámci pravidelných programů Univerzální federace míru v České republice i ve světě. Podobně jako celosvětové společenství, prochází v dnešní době i rodina všeobecnou krizí. Narůstající rozvodovost, zvyšující se počet neúplných rodin, kriminalita mládeže, agresivita a ztráta hodnot jsou jenom některé nežádoucí fenomény dnešní doby.
Proč je rodina základní stavební jednotkou společnosti, pilířem stability a zárukou svobody? Jaká je definice rodiny a jakými pravidly se musí řídit, aby mohla naplnit své poslání? Jak vytvořit dobrou rodinu? Jaká je souvislost mezi dobře fungujícími rodinami, ekonomickou prosperitou a svobodou ve společnosti? Univerzální federace míru vynakládá neustálé úsilí na podporu dobrých rodin a rodinných hodnot. Tyto hodnoty pokládá za univerzální hodnoty, které jsou platné pro každého člověka, a to bez ohledu na jeho národnost, rasu nebo náboženskou příslušnost. Vychází z předpokladu, že dobře fungující a zdravé rodiny jsou východiskem při řešení sociálních, ekonomických, morálních a etických problémů společnosti, jakožto i zárukou míru ve světě.

Těšíme se na setkání s Vámi.

S pozdravem
PhDr. Juraj Lajda
generální tajemník
UPF v České republice

PROGRAM:


14:30 Zahájení
Videoprezentace
Dr. Roman Joch: Rodina, svoboda a vandalismus
PhDr. Juraj Lajda: Rodina - lék na řešení ekonomických a morálních problémů společnosti
Diskuse
16:30 Přestávka
ThDr. Jiří Vaníček: Duchovní východiska role rodiny v kultuře západního křesťanství
Martina Masnerová: Prospěšnost rodiny
Diskuse
Závěr

Report z konference

 img 8798zKonference byla rozdělena na dvě části. Na úvod byla puštěná videoprezentace – krátký přehled aktivit UFM ve světě. Potom se slova ujal Dr. Roman Joch, politolog a poradce premiéra České republiky, který na konferenci vystoupil s přednáškou na téma Rodina, svoboda a vandalismus Mluvil hlavně o příčinách posledních veřejných nepokojů ve Velké Británii, kdy mladí lidé ničili výkladní skříně obchodů, zapalovali auta a napadali ostatní lidi. Jeho hlavním argumentem bylo, že příčiny těchto nepokojů bysme neměli hledat v multikulturalismu či náboženských rozdílech, ale pouze v kvalitě rodinné výchovy a rodinného prostředí mladých lidí. Většina výtržníků pocházela z britských rodin, ale problémem bylo, že jejich výchova je v mnoha případech zanedbávána kvůli absenci otce v rodině a kvůli nefunkční rodině.
Další přednášku přednesl Dr. Juraj Lajda, generální tajemník UFM v České republice, který představil základní principy rodiny jako univerzální instituci, odvozenou z univerzálních zákonů. Poukázal na skutečnost, že rodina není kulturní jev, ale institucí, ustanovenou Bohem a univerzem. Pak vysvětlil základní principy rodiny a její význam pro rozvoj charakteru a Srdce. Nakonec zmínil, že dobré rodiny jsou nejlepší zárukou pro svobodné a ekonomicky prosperující společnosti.
V druhém bloku se svým příspěvkem vystoupil Dr. Jiří Vaníček, protestantský teolog a ministr československé husitské církve, a podal tak duchovní pohled na úlohu rodiny ve společnosti. Poukázal na to, že jsou to vnitřní vazby, které tvoří rodinu stabilní a centrum takové rodiny by měl být Bůh.
V závěrečné přednášce poskytla paní Martne Masnerová, prezidentka FRSMS v České republice, krátký přehled o výhodách rodiny z praktického hlediska. Zdůraznila všechny výhody a přednosti manželství a rodiny. Posluchači si uvědomovali, že nesnažit se vytvořit dobré rodiny, je velkou chybou. Tento projev uzavřel konferenci. Poté proběhla diskuse. Konference se účastnilo 22 lidí z různých vrstev společnosti.

img 8792 img 8750 img 8735

Místo konání

Místo:
Hotel Olšanka, Praha 3   -   Webové stránky
Ulice:
Táboritská 1000/23
PSC:
130 00
Mesto:
Praha 3
Stát:
Stát: cz

Popis